Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 5H5
Ngày đăng 07/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 646

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 5H5 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Đàm Hồng Anh 8.5 9 8 8.5  
2 Lại Nguyễn Bình Dương 8 8 8 8  
3 Hồ Anh Dũng 6.25 7 6 6.5  
4 Đinh Sỹ Khánh Duy 7.75 8 8 8  
5 Lê Hải Đăng 8.5 9 8 8.5  
6 Đing Công Đông 8 7 8 7.5  
7 Vũ Hữu  Giang 8.5 9 9 9  
8 Phạm Thanh Hải 8.5 8 8 8  
9 Bùi Trung Hiếu 7.75 8 8 8  
10 Lương Đức Hiếu 7.5 8 8 8  
11 Lê Quốc Huy 6 7 5 6  
12 Lê Thị Huyền 7.5 8 8 8  
13 Vũ Thị Mai Lan 8.5 9 9 9  
14 Đỗ Kim Diệu Linh 8.25 9 8 8.5  
15 Phùng Trang Linh 8.5 9 9 9  
16 Ngô Hoàng Long 8.5 9 9 9  
17 Nguyễn Đình Long 7.5 8 7 7.5  
18 Trần Hoàng Long 7.75 8 8 8  
19 Vũ Duy Hoàng Long 8.5 9 8 8.5  
20 Vũ Ngọc My 6 7 7 7  
21 Đặng Hoàng Nhật Nam 8 8 8 8  
22 Đặng Ánh Ngọc 8.5 9 8 8.5  
23 Trần Hữu Nghị 7.75 7 7 8  
24 Phạm Việt Nhật 7.25 8 6 6.5  
25 Nguyễn Đức Phát 7.75 8 8 8  
26 Nguyễn Bích Phương 7.75 8 8 8  
27 Nguyễn Thị Thu Phương 7.75 8 8 8  
28 Vũ Thị Thanh Phương 8.5 8 6 7  
29 Nguyễn Ngọc Sơn 7.25 7 8 8  
30 Trần Đức Thành 7.5 9 8 7.5  
31 Vũ Phương Thảo 8 8 9 9  
32 Lương Quyết Thắng 8.5 8 8 8  
33 Vũ Đại Thắng 8.5 8 8 8  
34 Nguyễn Thu Thùy 6.5 8 8 8  
35 Phạm Văn Thuận 7.5 8 8 8  
36 Đàm Quyết Tiến 8.5 8 8 8  
37 Nguyễn Đức Trung 6.5 8 8 8  
38 Nguyễn Quang Trung(A) 8.5 8 8 8  
39 Nguyễn Quang Trung(B) 7.75 8 8 8  
40 Nguyễn Anh Tuấn 7.5 8 8 8