Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2012-2013 – Lớp 5H2
Ngày đăng 30/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 483

STT Họ và tên Lớp  Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Phạm Ngọc Diệp 5H2 5 2.5 7.5 9 8 9.5  
2 Cao Thị Thanh Dung 5H2 5 4 9 8.5 9 9.5  
3 Vũ Mạnh Dũng 5H2 5 3 8 8.5 8 9.5  
4 Lê Phương Anh 5H2 4.5 4.5 9 8 8 5.25  
5 Nguyễn Minh Anh 5H2 5 4.5 9.5 9 9 9.5  
6 Ng. Ngọc Quỳnh Anh 5H2 5 4 9 8 8 9  
7 Phan Khánh Duy 5H2 4.5 3.5 8 7 7 9.5  
8 Nguyễn Anh Đức 5H2 4.5 3 7.5 7.5 8 8.25  
9 Phan Vũ Phương 5H2 5 4 9 8 8 9.75  
10 Đinh Thị Thúy  Hiền 5H2 4 4 8 8.5 8 9.75  
11 Lê Tiến Hưng 5H2 4 4 8 6.5 7 8.75  
12 Nguyễn Thị Ngân  Khanh 5H2 5 3.5 8.5 8.5 9 9.75  
13 Lê Kim Khánh 5H2 4.5 3 7.5 6.5 7 8.5  
14 Nguyễn Trần Trung Kiên 5H2 5 3.5 8.5 7.5 8 9.75  
15 Võ Khôi Thành Lâm 5H2 5 3.5 8.5 8 8 9.5  
16 Lê Khánh Linh 5H2 4.5 2.5 7 7.5 8 9.25  
17 Nguyễn Mai Linh 5H2 5 5 10 8 9 10  
18 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 5H2 4.5 4.5 9 8.5 9 10  
19 Trần Khánh Linh 5H2 5 1.5 6.5 9 7 9.5  
20 Nguyễn Hoàng Long 5H2 4.5 3.5 8 7 7 9.5  
21 Nguyễn Hoàng Mai 5H2 4.5 5 9.5 7.5 8 8.25  
22 Nguyễn Phương Mai 5H2 4 2.5 6.5 6.5 7 5.75  
23 Nguyễn Thị Xuân Mai 5H2 5 4.5 9.5 8 9 10  
24 Hoàng Đức Mạnh 5H2 4.5 3 7.5 8.5 8 10  
25 Lại Hoàng Minh 5H2 5 3.5 8.5 8 8 9.75  
26 Phạm Thị Hoàng Ngân 5H2 4.5 3 7.5 9 8 9.5  
27 Bùi Hương Quỳnh 5H2 5 4.5 9.5 7.5 8 8.75  
28 Phan Vũ Bảo Quỳnh 5H2 5 4.5 9.5 6 7 8.75  
29 Đào Duy Thái Sơn 5H2 5 3 8 7 7 10  
30 Võ Khôi Thành Sơn 5H2 5 3 8 7.5 8 9.25  
31 Đặng Thị Thanh Tâm 5H2 5 3.5 8.5 7.5 8 6.25  
32 Đặng Văn Tiến Thành 5H2 5 4 9 7.5 8 9  
33 Lưu Tiến Thành 5H2 4.5 2 6.5 7.5 7 9  
34 Lê Ngô Thanh Thảo 5H2 5 4 9 9 9 10  
35 Phạm Phương Thảo 5H2 5 4 9 9 9 10  
36 Phạm Mạnh Tiến 5H2              
37 Nguyễn Ngọc Trang 5H2 4.5 4 8.5 7.5 8 9.5  
38 Triệu Đức Trung 5H2 5 4 9 8 8 10  
39 Phạm Anh 5H2 5 3 8 8 8 10  
40 Phạm Thị Thanh Xuân 5H2 5 2 7 8.5 8 9.25