Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010 – 2011 – Phòng thi số 1
Ngày đăng 25/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 750

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

PHÒNG SỐ 1 - ĐỊA ĐIỂM THI:  PHÒNG 5 KHU B

 

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

TV

Toán

      1   

      1   

Đàm Hồng

Anh

5H5

2.5

6.5

3

 

      2   

      2   

Đặng Châu

Anh

5H6

3.5

5

5

 

      3   

      3   

Bùi Quốc

Anh

5H3

2.5

3.5

8.25

 

      4   

      4   

Hoàng Hải

Anh

5H1

5

8

8.5

 

      5   

      5   

Lưu Hải

Anh

5H1

3.5

6.5

9

 

      6   

      6   

Nguyễn Đức Hoàng

Anh

5H4

3

6.5

8.5

 

      7   

      7   

Nguyễn Long Hoàng

Anh

5H4

4

4.5

8

 

      8   

      8   

Nguyễn Ngọc Phương

Anh

5H2

3

6.5

6

 

      9   

      9   

Nguyễn Phương

Anh

5H6

2.5

3.5

1

 

    10  

    10  

Nguyễn Tùng

Anh

5H1

5

6.5

9.5

 

    11  

    11  

Nguyễn Vân

Anh

5H2

5

6

7.5

 

    12  

    12  

Phạm Minh

Anh

5H3

4.5

4.5

6.5

 

    13  

    13  

Phạm Thị Phương

Anh

5H4

3.5

5.5

7.5

 

    14  

    14  

Trần Tiến

Anh

5H4

4.5

5.5

5

 

    15  

    15  

Trần Vũ Hồng

Anh

5H1

3

6.5

9

 

    16  

    16  

Vũ Đức

Anh

5H4

3.5

5

2.5

 

    17  

    17  

Vũ Hoàng

Anh

5H4

4.5

6

9.5

 

    18  

    18  

Vũ Ngọc Lan

Anh

5H3

3

5

8.5

 

    19  

    19  

Vũ Nguyễn Phương

Anh

5H3

4

6.5

7.5

 

    20  

    20  

Phạm Quang

Bảo

5H3

4

5

7.5

 

    21  

    21  

Nguyễn Đức

Cần

5H2

3

5.5

9.5

 

 

Ngày 24 tháng 9 năm 2010