Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết qủa kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 4D6
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 627

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Đào Mạnh An 4.5 2 6.5 7.5 7 4  
2 Phạm Thị Ngọc Anh 5 4 9 8.75 9 6  
3 Nguyễn Hải Anh 5.5 2.5 8 7.25 7 7  
4 Nguyễn Ngọc Ánh 5.5 3.5 9 9 9 8  
5 Vũ Cao Trọng Bách 4.5 2 6.5 7 7 6  
6 Nguyễn Văn Bình 3.5 3.5 7 7 7 5  
7 Nguyễn Bình Dương 5.5 1.5 7 8 8 4.5  
8 Lô Hồng Dương 5 3 8 7.75 8 8  
9 Lương Công Khánh Duy 4.5 2.5 7 7.5 7 7.5  
10 Phạm Đăng Duy 4 1.5 5.5 7.5 7 7  
11 Thân Đức Đạt 5 1.5 6.5 8 7 8  
12 Phan Minh Đức 4.5 2 6.5 7 7 3  
13 Đặng Phương Hải 5 3 8 8 8 7.5  
14 Vũ Quang Hân 5 2.5 7.5 8 8 7.5  
15 Nguyễn Thu  Hiền 6 2.5 8.5 8.5 9 4  
16 Nguyễn Thế Hiếu 5 2.5 7.5 6.5 7 4.5  
17 Nguyễn Trung Hiếu 4.5 2.5 7 7 7 3.5  
18 Đinh Duy Hiếu 5 3.5 8.5 7 7 5  
19 Nguyễn Duy Hiếu 5 2.5 7.5 6 6 4  
20 Vũ Tuấn Hoàng 4.5 3 7.5 7.5 8 5.5  
21 Trần Phạm Quang Hưng 4.5 1.5 6 8 7 4  
22 Trần Nam Khánh 5 2 7 7 7 8  
23 Nguyễn Bá Huy Khánh 5 1 6 7.5 7 6  
24 Phùng Thị Trà My 5.5 2.5 8 8 8 7.5  
25 Phạm Thị Thu Ngân 5.5 2 7.5 9 8 3.5  
26 Phạm Tuấn Nghĩa 6 3 9 8.5 9 8  
27 Chu Tuấn Ngọc 5.5 3.5 9 8.5 9 6.5  
28 Nguyễn Minh Ngọc 5 5 10 6.5 8 2.5  
29 Võ Khôi Thành Sơn 4.5 4 8.5 8.5 9 6.5  
30 Đinh Thị Phương Thảo 5.5 2.5 8 8 8 7.5  
31 Trần Thị Hà  Trang 5.5 2.5 8 8.25 8 5.5  
32 Nguyễn Huyền Trang 5 3.5 8.5 9 9 5  
33 Đồng Xuân Tùng 4.5 3.5 8 6 7 4.5  
34 Lê Hoàng 5.5 3.5 9 8 8 7.5  
35 Phan Viết 5.5 2 7.5 8.5 8 8