Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 4D3
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 566

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Đỗ Đức Anh 6 3.5 9.5 7 8 5  
2 Dương Hoàng Việt Anh 6 3.5 9.5 7.5 8 7.75  
3 Ngô Vũ Phương Anh 6 3.5 9.5 7.5 8 7.75  
4 Nguyễn Phương Anh 4 4 8 7 7 5  
5 Trần Phương Anh 5 2.5 7.5 6 6 5.75  
6 Lê Hoàng Ngọc Bích 6 2 8 8 8 7  
7 Đoàn Như Duy 4 4 8 6.5 7 6.5  
8 Bùi Khánh Duy 5 1.5 6.5 5 5 5  
9 Triệu Đình Duy 6 2 8 8 8 8  
10 Đỗ Lê  Giang 6 4 10 7 8 6.5  
11 Nguyễn Thị Hương Giang 5 2 7 6.5 7 6.5  
12 Mang Đức Hiệp 6 4 10 7.5 8 3  
13 Lê Minh Hiếu 5 2 7 5 6 6.75  
14 Nguyễn Việt Hoàng 5 4 9 6 7 4  
15 Hoàng Mạnh Kiên 5 2.5 7.5 7 7 6  
16 Nguyễn Đức Lộc 6 2.5 8.5 6 7 6.25  
17 Nguyễn Hồng Liên 6 1.5 7.5 6.5 7 4  
18 Bùi Đức Long 5 2 7 7.5 8 6.75  
19 Đào Sương Mai 6 2 8 7.5 8 6  
20 Đỗ Hải Minh 6 4 10 8.5 9 8  
21 Vũ Nhật Minh 3 1.5 4.5 5.75 5 5.25  
22 Trương Hải Nam 4 3 7 6.5 7 3  
23 Vũ Phương Nguyên 4 2 6 6 6 4  
24 Đỗ Trang Nhung 4 2.5 6.5 8 7 4.5  
25 Phạm Trang Nhung 4 1 5 6.25 6 4  
26 Nguyễn Thu Phương 6 4 10 6 8 2.5  
27 Bùi Thúy Quỳnh 5 1.5 6.5 8.25 7 5.25  
28 Ngô Ngọc Tân 5 1 6 7.5 7 6.75  
29 Dương Phạm Đức Tài 5 3 8 7 7 6  
30 Vũ Hoài  Thương 4 1.5 5.5 5.5 6 5.5  
31 Trần Phương Thảo 4 2 6 6 6 4  
32 Nguyễn Nhật  Trường 5 2.5 7.5 6.5 7 6.75  
33 Vũ Anh Tuấn 5 2.5 7.5 7.5 8 5.5  
34 Trần Thị Tố Uyên 6 4 10 8 9 8