Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 4D2
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 384

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 4D2 - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Lê Phương Anh 6 4 10 8 9 3  
2 Nguyễn Minh Anh 6 4 10 9 9 7  
3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 5 3.5 8.5 9 9 8  
4 Nguyễn Anh Đức 6 4 10 9 9 8  
5 Phạm Ngọc Diệp 6 3.5 9.5 9 9 7.5  
6 Cao Thị Thanh Dung 5 3.5 8.5 8.5 9 7.75  
7 Vũ Mạnh Dũng 6 4 10 7 8 5.5  
8 Phan Khánh Duy 5 3.5 8.5 8 8 6.75  
9 Phan Vũ Phương 6 3 9 9 9 8  
10 Đinh Thị Thúy  Hiền 6 4 10 9 9 7.5  
11 Lê Tiến Hưng 5 4 9 9 9 7.75  
12 Nguyễn Thị Ngân  Khanh 6 3.5 9.5 9 9 8  
13 Lê Kim Khánh 5 4 9 7.5 8 8  
14 Nguyễn Trần Trung Kiên 5 4 9 8 8 8  
15 Võ Khôi Thành Lâm 5 3.5 8.5 8.75 9 6.25  
16 Lê Khánh Linh 6 3.5 9.5 7 8 6.75  
17 Nguyễn Mai Linh 5 4 9 9 9 7  
18 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 6 4 10 9 9 7.5  
19 Trần Khánh Linh 6 3.5 9.5 9 9 6  
20 Nguyễn Hoàng Long 5 3 8 7.75 8 8  
21 Nguyễn Hoàng Mai 5 4 9 8.75 9 7.75  
22 Nguyễn Phương Mai 6 3.5 9.5 8.5 9 5  
23 Nguyễn Thị Xuân Mai 6 4 10 9 9 7.5  
24 Hoàng Đức Mạnh 5 3.5 8.5 7 7 7.5  
25 Lại Hoàng Minh 6 4 10 7.75 8 7  
26 Phạm Thị Hoàng Ngân 6 3.5 9.5 9 9 5.5  
27 Bùi Hương Quỳnh 5 3.5 8.5 9 9 7.5  
28 Phan Vũ Bảo Quỳnh 6 4 10 8 9 8  
29 Đào Duy Thái Sơn 5 2.5 7.5 8 8 8  
30 Đặng Thị Thanh Tâm 5 3 8 9 9 7.5  
31 Đặng Văn Tiến Thành 5 4 9 8.5 9 8  
32 Lưu Tiến Thành 5 4 9 8 8 8  
33 Lê Ngô Thanh Thảo 5 3.5 8.5 8 8 7  
34 Phạm Phương Thảo 6 3.5 9.5 8 8 8  
35 Phạm Mạnh Tiến 6 3 9 6.25 7 6.75  
36 Nguyễn Ngọc Trang 6 4 10 7.5 8 6.25  
37 Triệu Đức Trung 6 4 10 8 9 7.5  
38 Phạm Anh 6 3 9 9 9 7  
39 Phạm Thị Thanh Xuân 6 3.5 9.5 9 9 7