Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 3C4
Ngày đăng 08/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 530

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 3C4 - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Quỳnh Anh 4 0 4 7 6 8.25  
2 Phạm Trần Thảo Anh 5 0 5 7.5 6 9  
3 Hoàng Việt Ánh 5 3 8 7.75 8 8.5  
4 Phạm Ngọc Ánh 6 3 9 8.5 9 8.5  
5 Phạm Mạnh Cường 5 3 8 8 8 7.5  
6 Nguyễn Thị Mai Chi 4 3 7 9 8 9  
7 Nguyễn Thị Ngọc Giang 6 3 9 9 9 9  
8 Nguyễn Trường Giang 5 3 8 8.5 9 9  
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 4 3 7 9 8 8.5  
10 Bùi Bích Hoa 5 3 8 9 9 9  
11 Nguyễn Quang Huy 5 3 8 9 9 8.5  
12 Nguyễn Khánh Huyền 4 1 5 7 6 8.25  
13 Trần Quỳnh Hương 4 2 6 9 8 9  
14 Nguyễn Ngọc Khoa 5 3 8 8.5 8 7.5  
15 Hoàng Trung Kiên 4 3 7 8 8 8.5  
16 Trần Huyền Diệu Linh 4 2 6 8 7 9.5  
17 Trần Mai Linh 4 3 7 8 8 9.5  
18 Nguyễn Ngọc Mai 5 3 8 9 9 8.5  
19 Bùi Đức Mạnh(A) 4 1 5 8 7 8.25  
20 Bùi Đức Mạnh(B) 3 2.5 5.5 7 6 8.25  
21 Phạm Anh Minh 5 3 8 8 8 10  
22 Phạm Gia Minh 4 0 4 7 6 7.75  
23 Phạm Bá Nam 4 3 7 6.5 7 8.5  
24 Phùng Phạm Hải Nam 5 0.5 5.5 8.5 7 8.25  
25 Trần Phương Nam 4 0 4 5 5 8  
26 Lê Ngọc Thu Ngân 4 3 7 7.5 8 7.75  
27 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 4 2.5 6.5 8.5 8 7  
28 Vũ Phương  Thảo 5 3 8 8.5 9 7.5  
29 Nguyễn Thị Minh Thúy 5 2.5 7.5 8.5 8 9.25  
30 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5 3 8 8 8 9.5  
31 Nguyễn Đình Tuấn 4 0 4 4.5 5 9  
32 Nguyễn Thị Thùy Vân 4 0 4 8 6 8.5  
33 Phạm Thị Hồng Vân 5 0.5 5.5 6.5 6 6  
34 Ngô Thế Vinh 4 0 4 7 6 8.5  
35 Lưu Hoàng Việt 5 2.5 7.5 8.5 8 8.75  
36 Nguyễn Thị Hoài Xuân 6 3 9 8 8 8.5