Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 3C1
Ngày đăng 08/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 539

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Đỗ Ngọc Anh 7 3 10 8 9 8.75  
2 Đỗ Trung Anh 6 3 9 7 8 8.25  
3 Ngô Thị Minh Anh 6 2.5 8.5 6 7 7.5  
4 Nguyễn Diễm Quỳnh Anh 6 3 9 9 9 7.5  
5 Nguyễn Hoàng Anh 5.5 1.5 7 6.5 7 7  
6 Nguyễn Thị Phương Anh 6 3 9 9 9 8.25  
7 Nguyễn Minh Anh  5.5 3 8.5 5.5 7 7.5  
8 Nguyễn Minh Châu 7 1 8 6.5 7 8.5  
9 Nguyễn Phúc Tô Châu 5.5 2.5 8 6.5 7 8.75  
10 Trần Thủy Châu 7 3 10 8.5 9 9  
11 Đinh Hữu  Dũng 6 3 9 5.5 7 8.25  
12 Phạm Thùy Dương 7 2.5 9.5 6.5 8 9.5  
13 Phạm Khánh Duy 6.5 2.5 9 5.5 7 9  
14 Trần Lê Hải Đăng 6.5 2.5 9 8.75 9 7.75  
15 Trương Hùng Minh Đức 6.5 3 9.5 6.6 7 8  
16 Nguyễn Trường Giang 7 2.5 9.5 8 8 9  
17 Đoàn Trung Hiếu 6 2 8 9 9 9  
18 Bùi Quốc Hưng 6 2 8 5.75 7 7  
19 Lê Phúc Hưng 5.5 2.5 8 6 7 7.25  
20 Mạc Đình Thái Hưng 6 2.5 8.5 5.5 7 8.5  
21 Trương Thị Mai  Hương 6.5 2.5 9 8.5 9 9.5  
22 Nguyễn Gia Khánh 5.5 2 7.5 8.5 8 8.5  
23 Quách Tuấn  Kiệt 7 2.5 9.5 9 9 9  
24 Đoàn Ngọc  Long 5.5 2.5 8 6 7 9  
25 Vũ Ngọc Hà Minh 6.5 3 9.5 6.5 8 7.5  
26 Vũ Trà My 7 3 10 8.5 9 8.5  
27 Tống Trang Ngân 7 3 10 9 9 8.25  
28 Hoàng Hải Nhi 6.5 2.5 9 5.5 7 9  
29 Đỗ Kim Phúc 6 3 9 9 9 8.25  
30 Trần Minh Quân 7 3 10 9 9 9.5  
31 Phạm Đức Thành 6 2 8 7.5 8 8.25  
32 Nguyễn Trung Thành  6 2 8 7.5 8 7.5  
33 Nguyễn Phúc Thịnh 6 2 8 8 8 7.25  
34 Phạm Minh Tiến  5.5 2 7.5 8.75 8 7.75  
35 Mai Thanh Trà 6.5 2.5 9 7 8 5.5  
36 Nguyễn Thị Thùy Trang 7 3 10 9 9 9  
37 Nguyễn Sơn Tùng 7 2.5 9.5 6 7 8.75  
38 Trần Minh Tùng 5 2 7 5 6 7.25  
39 Cao Hoàn Việt 7 2.5 9.5 8 8 9.5