Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm Học 2010-2011 - Lớp 3C6
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 499

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Đào Mạnh

An

6

8

      2         

Phạm Thị Ngọc

Anh

7

9

      3         

Lê Phương

Anh

7

10

      4         

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

8

10

      5         

Nguyễn Ngọc

Ánh

9

9

      6         

Vũ Cao Trọng

Bách

4

9

      7         

Nguyễn Văn

Bình

3

7

      8         

Lương Công Khánh

Duy

7

10

      9         

Phạm Đăng

Duy

7

8

   10         

Nguyễn Bình

Dương

6

8

   11         

Lô Hồng

Dương

7

10

   12         

Đặng Phương Hải

7

8

   13         

Vũ Quang

Hân

7

8

   14         

Nguyễn Thu

Hiền

8

10

   15         

Nguyễn Thế

Hiếu

6

8

   16         

Nguyễn Trung

Hiếu

6

10

   17         

Đinh Duy

Hiếu

7

9

   18         

Nguyễn Duy

Hiếu

5

8

   19         

Vũ Tuấn

Hoàng

6

8

   20         

Trần Phạm Quang

Hưng

7

8

   21         

Nguyễn Thị Ngân

Khanh

9

9

   22         

Trần Nam

Khánh

7

9

   23         

Nguyễn Bá Huy

Khánh

6

8

   24         

Lê Kim

Khánh

6

10

   25         

Võ Khôi Thành

Lâm

8

9

   26         

Trần Khánh

Linh

8

10

   27         

Hoàng Đức

Mạnh

7

9

   28         

Phùng Thị Trà

My

8

10

   29         

Phạm Thị Thu

Ngân

7

10

   30         

Phạm Tuấn

Nghĩa

7

9

   31         

Chu Tuấn

Ngọc

7

9

   32         

Nguyễn Minh

Ngọc

7

9

   33         

Võ Khôi Thành

Sơn

8

7

   34         

Đinh Thị Phương

Thảo

6

10

   35         

Trần Thị Hà

Trang

8

9

   36         

Nguyễn Huyền

Trang

8

8

   37         

Đồng Xuân

Tùng

4

6

   38         

Lê Hoàng

7

9

   39         

Phan Viết

7

10