Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra đầu năm - Lớp 2B3 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 30/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 489

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Toán

Ghi chú

Tiếng việt

Đ. tiếng

Đ. hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Bùi Hùng  Anh 7 2.5 9.5 10 10 7  
2 Đỗ Duy  Anh 6 1 7 9 8 7  
3 Nguyễn Quỳnh  Anh 7 1 8 9 9 7.25  
4 Phan Thanh Hiếu  Anh 6.5 3 9.5 8 9 8.5  
5 Hoàng Thị Khánh  Chi 7 3 10 8.5 9 8.75  
6 Nguyễn Hà Chi 6.75 1 7.75 9 9 10  
7 Nguyễn Huyền  Diệu 7 1 8 9 8 9  
8 Phạm Ngọc Tiến Dũng 7 2.5 9.5 9 9 9  
9 Hoàng Tiến  Đạt 7 2 9 9 9 9  
10 Phạm Thị Thu 7 2 9 9 9 8.75  
11 Phạm Minh  Hiếu 6.5 2 8.5 10 9 9  
12 Vũ Minh  Hiếu 7 1 8 10 9 8  
13 Vương Hùng 7 3 10 9 9 9  
14 Đặng Hoàng  Huy 7 3 10 9 9 9  
15 Nguyễn Nhật Huy 7 1.5 8.5 8 8 9  
16 Vũ Thanh  Hương 7 1 8 8 8 8.75  
17 Hoàng Trần Thảo Linh 6.5 2 8.5 9.5 9 9  
18 Tạ Khánh  Linh 6.75 2 8.75 10 9 9  
19 Vũ Nhật  Linh 6.75 1 7.75 10 9 9  
20 Nguyễn Đức  Mạnh 6.75 1.5 8.25 9 9 7  
21 Nguyễn Quang  Minh 6.5 2 8.5 10 9 8.5  
22 Nguyễn Vũ Hải Nam 6.5 1 7.5 10 9 9  
23 Nguyễn Ngọc  Nghĩa 6.5 3 9.5 9 9 8.5  
24 Nguyễn Thị Bích Ngọc 6.5 0.5 7 8 7 8.25  
25 Phạm Thanh  Nhàn 7 3 10 10 10 9  
26 Phạm Gia Phong 7 2 9 9 9 8.75  
27 Thái Anh  Quân 7 3 10 10 10 8.5  
28 Phạm Nhật  Quang 7 3 10 9.5 9 7  
29 Nguyễn Hồng Sơn 6.5 3 9.5 9.5 9 9  
30 Phạm Thị Thanh  Thanh 6 1.5 7.5 9.5 9 9.25  
31 Lê Phương  Thảo 7 2 9 10 9 6.75  
32 Nguyễn Thị Bích Thủy 6.5 1.5 8 8.5 8 6.75  
33 Đào Thị Thu Trang 6.5 1 7.5 9 8 7.75