Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra đầu năm - Lớp 2B4 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 30/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 470

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Toán

Ghi chú

Tiếng việt

Đ. tiếng

Đ. hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Đức Anh 7 2 9 9.5 9 7.5  
2 Vũ Phương Anh 7 3 10 9.5 10 6.25  
3 Vũ Trọng  Bách 6.5 0.5 7 9 8 5.5  
4 Phạm Thái Bảo 7 3 10 9 10 9.5  
5 Nguyễn Quang  Bình 6.5 3 9.5 9 9 10  
6 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 7 3 10 9.5 10 9  
7 Trần Mạnh  Dũng 7 2 9 9 9 9  
8 Lê Thành Đạt 6 2.5 8.5 9 9 7  
9 Phan Thu 6.5 2.5 9 9.5 9 10  
10 Phan Thanh Hải 6.5 2.5 9 9.5 9 10  
11 Nguyễn Minh Hằng 7 3 10 10 10 7.75  
12 Bùi Trọng Hiếu 6.5 2.5 9 9 9 9  
13 Nguyễn Huy  Hoàng 7 2 9 10 10 9.5  
14 Vũ Tiến  Hoàng 6.5 1.5 8 9 9 8.5  
15 Hoàng Quang Huy 7 3 10 9.5 10 10  
16 Khổng Đức Huy 7 0.5 7.5 10 9 7.75  
17 Lưu Thị Khánh Huyền 6.5 2 8.5 9 9 6.5  
18 Bùi Thanh Hương 7 1 8 9 8 5.5  
19 Lưu Thị Khánh Hương 6.5 2.5 9 9.5 9 8.5  
20 Nguyễn Khánh Linh 7 2.5 9.5 9.5 9 9.5  
21 Bùi Quang Minh 6 3 9 9 9 8.5  
22 Vũ Hà My 7 1 8 8 8 9.75  
23 Vũ Khánh Nguyên 6.5 2.5 9 9.5 9 8.75  
24 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 6.5 0.5 7 9 8 7  
25 Trần Lương Ngọc Oanh 6 3 9 9.5 9 9  
26 Nguyễn Đức Phong 6.5 1 7.5 9 8 7.75  
27 Phạm Thu  Phương 6.5 2 8.5 8 8 5.25  
28 Trương Mai Phương 6 2 8 10 9 9.75  
29 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7 2 9 10 10 9  
30 Bùi Thị Bích Thủy 6.5 2.5 9 10 10 8.5  
31 Nguyễn Đặng Bảo Trân 6.5 3 9.5 9.5 10 9.5  
32 Phạm Yến Vi 5.5 3 8.5 9 9 7.5