Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2011 - 2012 - Lớp 2B4
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 534

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Lê Đức Anh 7 2 9 9 9 9.5  
2 Nguyễn Trịnh Duy Anh 6 2 8 8 8 9  
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4 1 5 6 6 4  
4 Hoàng Văn Đạt 6 2 8 7 7 6  
5 Lê Huỳnh Đức 4 2 6 8 7 9.8  
6 Nguyễn Trường Đức 7 3 10 7 8 7  
7 Vũ Trung Đức 4 1 5 7 6 8.3  
8 Uông Thị Thùy Dung 5 0.5 5.5 8 7 7.35  
9 Ngô Đức Duy 7 3 10 9 9 9.8  
10 Nguyễn Thanh Hằng 7 3 10 8 9 9.4  
11 Lại Thị Hồng Hạnh 7 3 10 9 9 9.7  
12 Phạm Minh Hiền 7 3 10 9 9 8.5  
13 Đào Nhật Hiếu 6 3 9 9 9 9.5  
14 Phạm Nguyễn Thế Hiếu 4 2 6 8 7 7.4  
15 Nguyễn Huy Hoàng 5 0 5 4 4 9  
16 Nguyễn Trung Kiên 6 2 8 8 8 8.8  
17 Hoàng Thị Thùy Linh 5 2 7 9 8 9  
18 Nguyễn Thị Ngọc Linh 7 2 9 8 8 6.9  
19 Phùng Khánh Linh 7 2 9 9 9 10  
20 Nguyễn Duy Long 6 1.5 7.5 9 8 10  
21 Nguyễn Nhật Minh 6 3 9 8.5 9 8  
22 Đàm Văn Nam 6 2.5 8.5 9 9 9  
23 Trần Đức Nghĩa 7 2.5 9.5 5 7 7  
24 Nguyễn Đoàn  Yến Nhi 5 3 8 9.5 9 10  
25 Nguyễn Thị Hà Phương 6 3 9 9 9 8.9  
26 Vũ Minh Quang 4 1.5 5.5 8 7 8.7  
27 Vũ Thế Quyền 6 3 9 8 8 8.25  
28 Nguyễn Thanh Thảo 7 2 8 9 9 10  
29 Đoàn Đắc Thiên 7 3 10 8 9 9.8  
30 Nguyễn Anh Thư 5 2 7 9 8 9.5  
31 Vũ Cẩm 6 2 8 9 9 9.8  
32 Lê Hoàng 6 3 9 9 9 9.8  
33 Lê Hà Vy 7 2 9 9 9 10