Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 2B8
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 576

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
LỚP 2B8 - NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Thị Minh Anh 9 9 10 9.5  
2 Vũ Hoàng Dũng 8 9 9.5 9.25  
3 Nguyễn Tiến Duy 6.9 8 8.5 8.25  
4 Phạm Thùy Dương 9.75 9 9 9  
5 Trần Anh Đức 8.25 9 9 9  
6 Nguyễn Thái 8 10 10 10  
7 Đào Bá Đức Hiếu 8 8 8.5 8.25  
8 Lê Thu  Hoài 10 9 9 9  
9 Nguyễn Hồ Mạnh Hùng 8.5 7 7 7  
10 Nguyễn Phi Hùng 9 9 9 9  
11 Trần Việt Hùng 9.75 8 7.5 7.75  
12 Nguyễn Công Huy 7 8.75 8 8.375  
13 Phạm Mai Hương 9 8.5 8.5 8.5  
14 Đỗ Xuân Khải 9.5 8.5 9 8.75  
15 Nguyễn Phúc Lâm 10 9 8 8.5  
16 Đặng Mai Linh 7.5 8 9 8.5  
17 Nguyễn Khánh  Linh 10 8.5 9.5 9  
18 Nguyễn Thùy Linh 9 9 9 9  
19 Nguyễn Việt Phương Linh 8.5 8.5 8 8.25  
20 Vũ Thị Huyền Linh 8.5 8 9.5 8.75  
21 Nguyễn Hoàng Long 9.5 9 9 9  
22 Cao Xuân  Minh 9 9 9 9  
23 Nguyễn Đại Minh 9 9 8.5 8.75  
24 Nguyễn Quang Minh 9 8 8 8  
25 Vũ Hoàng Nhật Minh 8.5 8 9.5 8.75  
26 Nguyễn Thành Nam 10 10 9.5 9.75  
27 Lê Thị Mai Ngân 8.75 10 9.5 9.75  
28 Vũ Đỗ Phương  Ngân 9.75 10 8.5 9.25  
29 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 4.5 8 7.5 7.75  
30 Phạm Minh Ngọc 9.25 9 9 9  
31 Nguyễn Hà Phương 9 9 9 9  
32 Lê Thị Kim Thu 9 8 8 8  
33 Đào Sơn Tùng 9.5 10 9.5 9.75  
34 Nguyễn Hữu Tiến 8 9 8 8.5  
35 Phạm Minh Tiến 9.5 9 9.5 9.25  
36 Nguyễn HoàngViệt Triều 9.7 8 9 8.5  
37 Bùi Đức Tuyên 7.5 8 8.5 8.25  
38 Phan Thị Ngọc Yến 8.25 9 10 9.5