Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 2B1
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 563

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 2B1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Đỗ Ngọc Anh 9.5 10 10 10  
2 Đỗ Trung Anh 9 9 9.5 9.25  
3 Nguyễn Hoàng Anh 8 8 8 8  
4 Nguyễn Diễm Quỳnh Anh 9 8 9 8.5  
5 Nguyễn Minh Anh (A) 8.5 9 9.5 9.25  
6 Nguyễn Minh Anh (B) 10 9 10 9.5  
7 Ngô Thị Minh Anh 9 7 8 7.5  
8 Nguyễn Thị Phương Anh 9 8 7 7.5  
9 Nguyễn Minh Châu 9.5 9 8 8.5  
10 Nguyễn Phúc Tô Châu 9 9 10 9.5  
11 Trần Thủy Châu 9.5 10 10 10  
12 Phạm Khánh Duy 9.5 9 9.5 9.25  
13 Đinh Hữu  Dũng 9 6 6.5 6.25  
14 Phạm Thùy Dương 9.5 9 9.5 9.25  
15 Trần Lê Hải Đăng 8.5 8 8.5 8.25  
16 Trương Hùng Minh Đức 8 7 7 7  
17 Nguyễn Trường Giang 9 9 9 9  
18 Đoàn Trung Hiếu 9.5 9 9.5 9.25  
19 Bùi Quốc Hưng 9.5 8 6.5 7.25  
20 Lê Phúc Hưng 9.5 7 10 8.5  
21 Mạc Đình Thái Hưng 9 8 7.5 7.75  
22 Trương Thị Mai  Hương 9 9 8.5 8.75  
23 Quách Tuấn  Kiệt 9 9 9 9  
24 Nguyễn Gia Khánh 9.5 6 5 5.5  
25 Vũ Ngọc Hà Minh 9.5 9 9 9  
26 Hoàng Hải Nhi 9 8 7 7.5  
27 Vũ Trà My 10 9 9 9  
28 Phan Thu Ngân 9.5 9 9.5 9.25  
29 Tống Trang Ngân 9 8 9 8.5  
30 Đỗ Kim Phúc 9 8 10 9  
31 Trần Minh Quân 9.5 9 9 9  
32 Phạm Minh Tiến  9 7 8 7.5  
33 Trần Minh Tùng 8.5 8 9 8.5  
34 Nguyễn Sơn Tùng 9 9 9 9  
35 Phạm Đức Thành 9 8 7 7.5  
36 Nguyễn Trung Thành  9 8 9 8.5  
37 Mai Thanh Trà 8 8 8 8  
38 Nguyễn Thị Thùy Trang 9 10 9 9.5  
39 Cao Hoàn Việt 9.5 9 9.5 9.25