Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm học 2010-2011 - Lớp 2B6
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 643

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Nguyễn Vân

Anh

8

9

      2         

Phạm Thị Việt

Anh

10

10

      3         

Võ Quang

Anh

7

7

      4         

Vũ Trịnh Minh

Anh

10

8

      5         

Nguyễn Đỗ Ngọc

Bảo

9

8

      6         

Phạm Hoàng Minh

Châu

9

9

      7         

Nguyễn Ngọc

Chi

10

7

      8         

Nguyễn Quốc

Dũng

9

9

      9         

Hoàng Kỳ

Duyên

10

9

   10         

Nguyễn Thành

Đạt

9

10

   11         

Trần Tiến

Đạt

8

9

   12         

Mai Trường

Giang

7

9

   13         

Nguyễn Thái

9

6

   14         

Đặng Sơn

Hải

9

8

   15         

Bùi Anh

Hiếu

9

10

   16         

Ngô Trung

Hiếu

9

8

   17         

Nguyễn Tiến

Hiếu

9

8

   18         

Bùi Phương

Hoa

10

9

   19         

Vũ Quang

Huy

8

7

   20         

Nguyễn Thị Lan

Hương

7

10

   21         

Nguyễn Quốc

Khánh

10

10

   22         

Nguyễn Quốc

Khánh

8

10

   23         

Nguyễn Trung

Kiên

8

9

   24         

Nguyễn Xuân

Linh

8

8

   25         

Phạm Kiều

Ly

7

9

   26         

Vũ Hương

Mai

9

9

   27         

Bùi Nhật

Minh

9

10

   28         

Nguyễn Bình

Minh

7

5

   29         

Phạm Bích

Ngọc

9

9

   30         

Phạm Thị Minh

Ngọc

7

7

   31         

Phạm Huy

Nghĩa

10

8

   32         

Lương Phương

Quỳnh

10

10

   33         

Đặng Thái

Sơn

7

10

   34         

Nguyễn Thị Phương

Thảo

8

7

   35         

Nguyễn Thị Thùy

Trang

10

10

   36         

Vũ Quỳnh

Trang

9

8