Trang chủ

Hải phòng em yêu

Cảng Hải Phòng
Ngày đăng 10/02/2011 | 12:00 | Lượt xem: 453

Cảng Hải Phòng được xây dựng từ năm 1874, có 170m cầu bằng gỗ và hai cụm kho. Tiền thân của nó là một bến phục vụ cho tàu thuyền quân đội Pháp. Năm 1900, Cảng được kè đá từ bến Sáu Kho đến bến Cầu Ngự. Năm 1902, Toàn quyền Đông Dương quyết định xây dựng cảng Bắc kỳ tại đây và gọi là Cảng Hải Phòng.

Cảng hiện nay kéo dài trên 10km dọc sông Cấm. Cảng chính có thể đón tàu 1 vạn DWT, gồm một hệ thống cầu bê – tông trên 3km bao gồm các cảng chuyên dùng: Cảng container, hàng rời, hàng nặng … với 37 cần cẩu chân đế và cảng tàu khách du lịch. Năm 1999, cảng đã bốc dỡ gần 8 triệu tấn hàng, dự định năm 2005 sẽ nâng công suất hàng qua cảng lên 12 – 14triệu tấn/năm. Luồng vào cảng sẽ là luồng mới qua lạch Huyện, kênh Cái Tráp. Cảng sẽ kéo dài đến cảng nước sâu Đình Vũ để đón tàu 2 vạn DWT, sẽ xây dựng cảng nổi Bến Gót - Lạch Huyện để đón tàu trên dưới 5 vạn DWT.