Trang chủ

Giữa học kỳ II

Đề kiểm tra giữa kì - Môn toán - Lớp 3
Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 551

Bài 1: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1) : Bốn nghìn năm trăm linh năm viết là:

A.        4550

B.        4505

C.        4555

D.        4055

2)  Số lớn nhất trong các số   7218  ; 7208; 7128 ; 7821 là:          

A.        7218

B.        7208

C.        7821

D.        7128

3) Dãy số  được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

A.                4725  ,    4572 ,   4275   ,    4257

 

B.                4275  ,    4725 ,   4572  ,     4257

 

C.                4572 ,     4257 ,    4725 ,     4752

4) 1 kg = …………..g

A.        100 g

B.        10 g

C.        10 000 g

D.        1 000 g

Bài 2 (3 điểm): Tính giá trị biểu thức

a)      4628 + 1008 x 5                b)    5207 – 996 : 4                           c) (1205 + 2315) : 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3 (2 điểm):

Một cửa hàng có 3756 kg thóc. Người ta chuyển đi 2 lần mỗi lần 1543 kg thóc. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki lô gam thóc?

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4 ( 1 điểm)        a)   Điền số thích hợp dưới mỗi vạch  trên tia số:

.

.

.

.

.

.

.

0

A

100

600

700

.

800

 

 

 

                                 b)Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số…………….

 

Bài 5 ( 1 điểm):   

Vẽ vào hình bên để có đủ  1 đường kính và 3 bán kính