Trang chủ

Giáo dục trong nước

Không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa
Ngày đăng 12/04/2012 | 12:00 | Lượt xem: 483

UBND thành phố Hải Phòng vừa có công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện về việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.

 Nội dung như sau:

Thực hiện Thông báo số 120/TB-VPCP ngày 30-3-2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Công văn số 425-CV/TU ngày 11-4-2012 của Thành uỷ Hải Phòng về việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. 

UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình chấp hành nghiêm việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, thực hiện từ ngày 18-4-2012.

2. Giao Sở Nội vụ dự thảo quy định "không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa" và hình thức xử lý người vi phạm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-4-2012.