Trang chủ

Giáo dục trong nước

Lồng ghép kiến thức phòng chống, giảm nhẹ thiên tai vào các môn học
Ngày đăng 21/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 535

Trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020, ngành Giáo dục đặt mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành việc mở và tổ chức đào tạo các chuyên ngành phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cũng phấn đấu đến năm 2012 hoàn thành việc nghiên cứu và thiết kế mô hình trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; đến năm 2015 xây dựng thí điểm mẫu trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số khu vực đặc thù; từ 2016 - 2020 tổ chức triển khai áp dụng đại trà mẫu trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo kế hoạch cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Đến năm 2015 hoàn thành việc lồng ghép, tích hợp những kiến thức cơ bản về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào các chương trình giáo dục, hoạt động ngoại khoá trong nhà trường; từ năm 2016 tổ chức triển khai đại trà theo kế hoạch cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, ngành Giáo dục đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Đối với công tác đưa kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường, phải cập nhật, tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai vào các môn học phù hợp trong chương trình, sách giáo khoa đang thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các nội dung giáo dục ‘Ứng phó với biến đổi khí hậu', ‘Môi trường', ‘Kỹ năng sống', ‘Phòng chống tai nạn thương tích' và ‘Chuẩn tối thiểu về giáo dục trong hoàn cảnh khẩn cấp' cùng với nội dung ‘Hỗ trợ tâm lý trẻ em trong các hoạt động giáo dục trong hoàn cảnh khẩn cấp' để tránh chồng chéo, quá tải cho học sinh, sinh viên (2012 - 2013). Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên liên quan tới công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (2011 - 2020).

Về việc tổ chức đào tạo chuyên ngành phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, sẽ xác định điều kiện căn bản và xây dựng chương trình đào tạo cho các chuyên ngành phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại một số trường đại học trọng điểm ở một số khu vực đặc thù (2011 - 2014).

Đối với công tác nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và nhân rộng mô hình trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, cần nghiên cứu, thiết kế mô hình trường/lớp học đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số khu vực đặc thù như: vùng ven biển (bão, lụt, lũ, sóng thần); vùng núi đồi, ven sông suối (lũ quét, sạt lở, cháy rừng); vùng đồng bằng (lụt, bão); vùng đô thị (động đất, cháy nổ) trong các năm 2011 – 2012. Thí điểm xây dựng trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để tổ chức dạy, học và là nơi phòng, tránh an toàn cho cộng đồng khi có thiên tai xảy ra (2013 - 2015).

 

                                                                                                          Theo Giáo dục và Thời đại