Trang chủ

Giáo dục bốn phương

Chủ đề, thông điệp và khẩu hiệu Ngày Dân số Thế giới 11/7/2014
Ngày đăng 18/06/2014 | 12:00 | Lượt xem: 807

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2014, Tổng cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam chọn chủ đề, thông điệp và Khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

1.     Chủ đề, Thông điệp:

Ngày Dân số thế giới 11/7/2017 có chủ đề "Đầu tư cho thanh niên"

Giai đoạn chuyển đổi từ vị thành niên sang người lớn được khỏe mạnh và an toàn là quyền của mọi trẻ em. Quyền này chỉ có thể được thực hiện nếu xã hội và gia đình tập trung vào đầu tư và tạo cơ hội để đảm bảo rằng trẻ em vị thành niên và thanh niên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống hữu ích và khỏe mạnh.

Trẻ vị thành niên và thanh niên là trung tâm của chương trình nghị sự phát triển trong tương lai. Bảo vệ quyền của thanh niên và vị thành niên và đầu tư cho tương lai của các em bằng việc cung cấp giáo dục có chất lượng, công ăn việc làm ổn định, kỹ năng sống hiệu quả và tiếp cận với giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tình dục toàn diện bao gồm giới và quyền lực là hết sức cần thiết cho sự phát triển của thanh niên và vị thành niên, gia đình, cộng đồng và đất nước của họ.

Nhiều trẻ em gái đang chuẩn bị học xong tiểu học nhưng các em đang gặp phải những thách thức trong việc tiếp cận và hoàn thành giáo dục trung học - một nền tảng kiến thức quan trọng để có thể phát triển trong nền kinh tế đang có nhiều thay đổi.

Nhóm dân số trẻ vị thành niên lớn nhất từ trước đến nay đang bước vào đời sống tình dục và sinh sản. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều tiến bộ trong việc ngăn chặn mang thai ở tuổi vị thành niên, phá thai không an toàn, tử vong mẹ, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm HIV. Vẫn còn những khoảng trống đáng kể về tính sẵn có, chất lượng và tiếp cận giáo dục tình dục toàn diện và các dịch vụ dành cho thanh niên.

Khi trẻ em gái bước vào tuổi vị thành niên và thanh niên, nhu cầu của các em về dịch vụ sức khỏe sinh sản tăng lên một cách rõ rệt. Thiếu tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản có thể có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và cơ hội của trẻ em gái.

Thanh niên vẫn chưa được tham gia vào quá trình ra quyết định những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Khoảng 76% các nước báo cáo rằng đang thực hiện các thủ tục cụ thể và cơ chế để đảm bảo sự tham gia của thanh niên và vị thành niên trong việc đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến họ.

 2. Khẩu hiệu tuyên truyên hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2014

 1. Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2014 " Đầu tư cho thanh niên"

2. Vị thành niên, thanh niên là tương lai của dân tộc

3. Cơ cấu dân số vàng - Cơ hội vàng để hội nhập và phát triển

4. Đầu tư cho công tác Dân số-KHHGĐ là đầu tư cho sự phát triển bền vững

5. Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh 2 con và nuôi dạy tốt

6. Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo qui luật tự nhiên

7. Nâng cao sức khỏe cho ngư dân là góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo

8. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em vùng biển, đảo, ven biển góp phần phát triển kinh tế biển

9. Hãy hành động vì sự an toàn và phát triển toàn diện của vị thành niên, thanh niên

10. Giáo dục, đào tạo nghề cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

11. Giáo dục sức khỏe sinh sản vì sức khỏe và tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ

12. Giải quyết việc làm cho thanh niên góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

13. Hãy tạo điều kiện để trẻ em gái có cơ hội được học tập, phát triển và trưởng thành

14. Tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng sẽ cho bạn cuộc sống khỏe mạnh