Trang chủ

Giáo dục bốn phương

UNESCO lo ngại tiến độ thực hiện 6 mục tiêu “GD cho mọi người”
Ngày đăng 17/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 588

Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp để đạt sáu mục tiêu “Giáo dục cho mọi người” (EFA) đã được cộng đồng quốc tế cam kết hoàn thành vào năm 2015.

Phát biểu ngày 14/3, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, cho biết Hội nghị lần thứ X của Nhóm cấp cao về EFA gồm bộ trưởng giáo dục các nước, đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế sẽ sớm được triệu tập để huy động sự ủng hộ về mặt chính trị và tài chính mạnh mẽ cũng như các cam kết mới để thúc đẩy phát triển giáo dục, đổi mới tầm nhìn đối với các mục tiêu giáo dục này.

Hội nghị sẽ đề ra chương trình chiến lược và các sáng kiến hành động để đạt được các mục tiêu của EFA trong bốn năm còn lại của tiến trình.

Theo báo cáo giám sát EFA năm 2011 của UNESCO, các nước đã tiến bộ vượt bậc về giáo dục, đặc biệt là giáo dục tiểu học trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, cho đến nay trên thế giới vẫn còn tới 67 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường và gần 800 triệu người trưởng thành mù chữ.

Do không đổi mới cam kết giáo dục và chưa có hành động khẩn cấp, nhiều nước có nguy cơ không hoàn thành được EFA vào năm 2015.

UNESCO nêu rõ giáo dục là động lực để phát triển con người, là nền tảng căn bản để phát triển y tế, việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao nhận thức về môi trường. Tuy nhiên, lĩnh vực quan trọng này thường bị gạt ra ngoài các chương trình nghị sự chính trị.

Xung đột, khủng hoảng kinh tế, giá lương thực tăng cao đang phương hại đến các triển vọng phát triển giáo dục.

Báo cáo nhấn mạnh trẻ em và hệ thống giáo dục là những nạn nhân trực tiếp và bị tác động nghiêm trọng nhất của xung đột và bạo lực.

Nêu bật những hậu quả của xung đột đối với EFA, báo cáo của UNESCO cũng xây dựng các chương trình bảo vệ quyền được giáo dục của trẻ em trong xung đột, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ở các nước vừa thoát khỏi xung đột và lưu ý chính sách giáo dục không thích hợp có thể dẫn đến xung đột.

UNESCO nhấn mạnh tới các giải pháp thúc đẩy giáo dục trở thành động lực của hòa bình, thúc đẩy liên kết xã hội và phẩm giá con người.