Trang chủ

Cuối học kỳ II

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tin học
Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 528

  Đánh dấu x vào * trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 12:

Câu 1: ( 0,5 điểm)    Biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word là:

*                   *                         *                        *                         *

Câu 2: ( 0,5 điểm)     Để khởi động Word em thực hiện thao tác:

* Nháy chuột trên biểu tượng

* Nháy đúp chuột trên biểu tượng

* Nháy đúp chuột trên biểu tượng

Câu 3: ( 0,5 điểm)    Để gõ chữ hoa, em cần nhấn giữ phím:

* Shift                    * Enter                                   * Ctrl

Câu 4: ( 0,5 điểm)    Để căn thẳng cả hai lề em chọn nút:

*                   *                     *                    *                      *

Câu 5: ( 0,5 điểm)    Sao chép văn bản em chọn nút:

*                       *                     *                                      *                      *

Câu 6: ( 0,5 điểm)    Dán văn bản em chọn nút:

 *                      *                      *                                      *                                     *                     

Câu 7:  ( 0,5 điểm)    Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C thay cho việc nháy nút  để:

* Bôi đen văn bản

* Dán văn bản từ bộ nhớ vào vị trí con trỏ.

* Sao chép văn bản vào bộ nhớ của máy tính.

* Mở một trang văn bản mới.

Câu 8: ( 0,5 điểm)    Để lưu văn bản em nhấn tổ hợp phím:

* Ctrl + S                                    * Ctrl + V                 *  Ctrl + J        *  Ctrl + B                       * Ctrl + I

Câu 9: ( 0,5 điểm)    Để tạo chữ đậm em nháy nút:

*                       *                      *                       *

Câu 10: ( 0,5 điểm)    Thay cho việc nháy nút  trên thanh công cụ, em có thể nhấn  tổ hợp phím:

* Ctrl + B                               * Ctrl + A                              *  Ctrl + S                              * Ctrl + J                               * Ctrl + I

 

Câu 11: ( 0,5 điểm)    Những dòng lệnh nào dưới đây được viết đúng:

* fd 100 RT 90                                                      * CS, BK 100 LT 90

* FD 100 rt 90                                                       * CS BK 100 LT 90.                            

* CS FD100 RT 90,                                                              * HT FD 50 RT 90 ST

* Repeat 4 [ fd 100 rt 90 ]                                    * REPEAT 2 { fd 100 rt 90 fd 50 rt 90}

* Repear 6 [ FD 50 RT 90]                  * repeat 4 (  fd 100 rt 90 )

* REPEAT 2 [ fd 100 rt90 fd 50 rt 90]                * REPEAT2 [ fd 100 rt 90 fd 50 rt,  90]

* REPEAT 2 [ fd 100 rt90 fd 50 rt 90]                * Repeat 4 [ fd 100rt 90 ]    

Câu 12:  ( 0,5 điểm)   Để thực hiện vẽ hình vuông em gõ lệnh:

* Repeat 4 [ fd 100 rt 90 ]

* Repeat 6 [ FD 50 RT 90]

* Repeat 2 [ fd 100 rt 90 fd 50 rt 90] 

* Repeat 3  [ fd 100 rt 120 ]

Câu 13:  ( 1 điểm)   Hãy điền các chữ em cần gõ theo kiểu Telex để có cụm từ tương ứng:

a)       Chăm ngoan  học giỏi ………………………………………………………………………………

b)       Em yêu hoà bình ……………………………………………………………………………………

c)       Lúa vàng trĩu hạt…………………………………………………………………………………….

d)       Mây trắng bay………………………………………………………………………………………..

Câu 14: ( 2 điểm)    Điền từ thích hợp vào  chỗ dấu …. trong các câu sau:

a)       Muốn rùa về vị trí xuất phát, ta dùng lệnh…………………………………………….…………….

b)       Muốn xoá màn hình  rùa vẫn ở vị trí hiện tại, ta dùng lệnh………………….……………………..

c)       Sau khi gõ lệnh Penup (PU) thì rùa sẽ không …………….. nữa.

d)       Biểu tượng của rùa trên màn hình Logo có dạng …………………………………………..………

e)       Muốn rùa quay trái 120 độ, ta gõ lệnh…………………………………………….………....………

f)        Lệnh ST có tác dụng ………………………………………………………………..……………….

g)       Thoát khỏi phần mềm Logo, ta dùng lệnh……………………………………..……………….……

h)       Lệnh ForwarD n được viết tắt là………………………………………………………………..……

Câu 15: ( 1 điểm)   Dòng lệnh sau đây vẽ hai bậc cầu thang

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20

Hãy thêm lệnh WAIT để rùa dừng lại một lát khi vẽ xong bậc thứ nhất?