Trang chủ

Cuối học kỳ II

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Tiếng Việt lớp 4
Ngày đăng 10/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 712

NHỮNG CHÚ CHể CON Ở CỬA HIỆU

         Một cậu bộ xuất hiện trước cửa hàng bỏn chú và hỏi người chủ cửa hàng : " Giỏ mỗi con chú là bao nhiờu vậy bỏc ? "

        Người chủ cửa hàng trả lời : " Khoảng từ 30 tới 50 đụ la một con. "

        Cậu bộ rụt rố núi :" Chỏu cú thể xem chỳng được khụng ạ ?"

        Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sỏo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chỳ chú con bộ xớu như năm quận len chạy ra, duy chỉ cú một chỳ bị tụt lại sau khỏ xa. Ngay lập tức, cậu bộ chỳ ý tới chỳ chú chậm chạp, hơi khập khiễng đú. Cậu liền hỏi : " Con chú này bị sao vậy bỏc ?"

        ễng chủ giải thớch rằng  nú bị tật ở khớp hụng và nú sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bộ tỏ ra xỳc động : "Đú chớnh là con chú chỏu muốn mua ".

       Chủ cửa hàng núi : " Nếu chỏu thực sự thớch con chú đú, ta sẽ tặng cho chỏu. Nhưng ta biết chỏu sẽ khụng muốn mua nú đõu".

        Gương mặt cậu bộ thoỏng buồn, cậu nhỡn thẳng vào mắt ụng chủ cửa hàng và núi : " Chỏu khụng muốn bỏc tặng nú cho chỏu dõu. Con chú đú cũng cú giỏ trị như những con chú khỏc mà. Chỏu sẽ trả bỏc đỳng giỏ. Thực ra ngay bõy giờ chỏu chỉ cú thể trả bỏc 2 đụ la và 37 xu thụi. Sau đú, mỗi thỏng chỏu sẽ trả dần 50 xu được khụng ạ ?"

-            Bỏc bảo thật nhộ, chỏu khụng nờn mua con chú đú ! - Người chủ cửa hang khuyờn. – Nú khụng bao giờ cú thể chạy nhảy và chơi đựa như những con chú khỏc được đõu.

       ễng vừa dứt lời, cậu bộ liền cỳi xuống vộn ống quần lờn, để lộ ra cỏi chõn trỏi tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhỡn ụng chủ cửa hang và khẽ bảo : "Chớnh chỏu cũng chẳng cú thể chạy nhảy được mà, và chỳ chú con này sẽ cần một ai đú hiểu và chơi với nú".

                                                                                                    (Đăn Clỏt )

Khoanh trũn chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng :

  1. Cậu bộ khỏch hàng chỳ ý đến chỳ chú con nào ?

a.        Chỳ chú con lụng trắng muốt.

b.       Chỳ chú con bộ xớu như cuộn len.

c.        Chỳ chú con chậm chạp, hơi khập khiễng.

  1. Vỡ sao cậu bộ khụng muốn người bỏn hàng tặng con chú đú cho cậu ?

a.        Vỡ con chú đú bị tật ở chõn.

b.       Vỡ cậu cho rằng con chú đú cũng cú giỏ trị ngang bằng những con chú mạnh khoẻ khỏc trong cửa hàng.

c.        Vỡ cậu khụng muốn mang ơn người bỏn hàng.

  1. Tại sao cậu chọn mua con chú bị tật ở chõn ?

a.        Vỡ cậu thấy thương hại con chú đú.

b.        Vỡ con chú đú rẻ tiền nhất.

c.        Vỡ con chú đú cú hoàn cảnh giống cậu, nờn cú thể chia sẻ được với nhau.

  1. Cõu chuyện muốn núi với em điều gỡ ?

a.        Hóy yờu thương những người khuyết tật.

b.       Hóy đối xử bỡnh đẳng với người khuyết tật.

c.        Hóy chia sẻ và đồng cảm với người khuyết tật.

 

  1. Cõu " Bỏc bảo thật nhộ, chỏu khụng nờn mua con chú đú !" là loại cõu gỡ?

        a. Cõu kể                            b. Cõu cảm                          c. Cõu khiến

6. Trong cõu " Gương mặt cậu bộ thoỏng buồn ." bộ phận nào là chủ ngữ?

        a. Gương mặt                     b. Gương mặt cậu bộ           c. Cậu bộ

7. Cú những từ lỏy nào trong bài văn trờn?

a. rụt rố, chậm chạp, chạy nhảy.

b. rụt rố, chậm chạp, khập khiễng.

c. chậm chạp , khập khiễng, chạy nhảy.

8. Cõu sau đõy cú mấy trạng ngữ?

Cú một lần, trong giờ tập đọc, tụi nhột tờ giấy thấm vào mồm.

a.        Một trạng ngữ.

b.       Hai trạng ngữ.

c.        Khụng cú trạng ngữ nào.

 

I.                     Chớnh tả:

            Viết bài "Đàn ngan mới nở" STV4/119 tập 2

III.TẬP LÀM VĂN

            Tả lại một con vật mà em yờu thớch.