Trang chủ

Cuối học kỳ II

Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 4
Ngày đăng 11/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 573

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

 Bài 1 Chũ số 9 trong số 349875 chỉ:

A. 900000                                               B. 90000                 C. 9000                   D. 900

Bài 2. phân số  4m2

Bài 3: ( 1 điểm )

   Chọn câu trả lời đúng:                                                                           

A

B

C

H

D

Trong hình vẽ dưới đây                                                                                     

a, Các đoạn thẳng song song là:

A. AB và CD ; AD và BC                                                                         

B.  AB và BC;  CD và AD                                               

C. AH và HC;  AB và AH                                                           

b, Các đoạn thẳng vuông góc với nhau là?                                                                       

A, AB và BC;  AH và AD

B, AB và AH; AH và HC; AH và HD

C. AD và DC; C D và BC.

Bài 4.  ( 1 điểm )

  Tính

a,  +  :                                                            b,  -  x

Bài 5. (1 điểm )

  Tìm x:

a, 89748 : x = 36                                                           X : 308 = 412

Bài 6 ( 3 điểm )

    Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi bằng chu vi mảnh đất hình vuông có cạnh 32 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bài 7.( 1 điểm)

     Tổng hai số là 120. Tìm hai số biết  số lớn bằng số bé.