Trang chủ

Công nghệ giáo dục

Hiệu quả ở 35 tỉnh thành
Ngày đăng 08/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 1306

(GD&TĐ) - Để triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (TV1.CNG) đạt hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã gợi ý hướng dẫn các Sở GD&ĐT thực hiện nguyên tắc chung. Trong đó, cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là lãnh đạo sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT phải ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho HS, đặc biệt là HSDTTS, HS các trường dạy theo mô hình VNEN.

Triển khai rộng ở 35 tỉnh

Năm học 2013 - 2014, theo đề nghị của các Sở GD&ĐT với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho HS cấp Tiểu học, Bộ GD&ĐT đã quyết định tiếp tục cho áp dụng phương án dạy học tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục (TV1.CNG) tại 35 tỉnh. Với mục đích: Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho HS tiểu học; giúp GV dạy học môn TV1.CNG có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, tự tin, dạy học nhẹ nhàng, hiệu quả, HS có phương pháp học tập tích cực. 

Phương thức triển khai: Vụ Giáo dục Tiểu học chủ trì; phối hợp với Vụ Giáo dục Dân tộc, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Dự án Mô hình trường học mới (VNEN), Chương trình Đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện. Củng cố kết quả ở các tỉnh đã triển khai và khởi đầu chắc chắn ở các tỉnh bắt đầu triển khai trong năm học 2013 - 2014.

Gợi ý hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

Để triển khai dạy học TV1.CNG đạt hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã gợi ý hướng dẫn các Sở GD&ĐT thực hiện nguyên tắc chung. Trong đó, cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là lãnh đạo sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT phải ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho HS, đặc biệt là HSDTTS, HS các trường dạy theo mô hình VNEN. Từ đó, nắm chủ trương, yêu cầu trong các công văn của Bộ về nâng cao chất lượng và tăng cường tiếng Việt cho HS, căn cứ thực tiễn địa phương để lựa chọn phương án dạy TV1.CNG, báo cáo UBND tỉnh.

Theo Bộ GD&ĐT, cán bộ quản lý các cấp cần có hiểu biết cơ bản về quan điểm, tư tưởng, nội dung, phương pháp dạy học, ưu điểm cũng như hạn chế của tài liệu TV1.CNG. Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD Tiểu học, chuyên viên phụ trách phòng GD&ĐT cần có hiểu biết sâu và kỹ hơn, tối ưu là có hiểu biết tới từng dạng bài, mẫu bài và có khả năng làm giảng viên lớp tập huấn cấp tỉnh và cấp huyện. Sự hiểu biết của cán bộ quản lý và chuyên viên Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT sẽ giúp cho việc quản lý, chỉ đạo đúng hướng, sâu sát, từ đó kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh khi nhà trường và GV gặp khó khăn. Sự hiểu biết về tài liệu sẽ giúp hiệu trưởng lập kế hoạch triển khai phù hợp, tổ chức hỗ trợ GV trực tiếp, thường xuyên và kịp thời. Bên cạnh đó, GV phải thực hiện đúng, đủ quy trình trong sách thiết kế. 

Dạy TV1.CNG vẫn thực hiện theo định hướng chung của Bộ về việc dạy học Tiếng Việt cho HSDT: Dạy tăng thời lượng, sử dụng đồ dùng dạy học, giải nghĩa từ cho HS... Các tỉnh vùng thuận lợi hoàn toàn được triển khai theo định hướng này.

Về dạy tăng thời lượng: Với bài có nhiều nội dung, GV có thể tăng thời lượng để dạy chậm và kỹ hơn, đảm bảo HS học đâu chắc đấy. Các dạy đảm bảo đủ 4 việc trong một tiết.  Ví dụ, bài có 4-6 vần tách thành 2 tiết, mỗi tiết dạy 2-3 vần, thực hiện đủ 4 việc. 

Dạy buổi chiều (dạy tăng buổi hoặc dạy 2 buổi/ngày) để củng cố kiến thức kỹ năng, GV nên tổ chức hướng dẫn HS học theo nhóm (theo từng kỹ năng nghe,  nói, đọc, viết). 

Về sử dụng đồ dùng dạy học, cần tận dụng đồ dùng dạy học của chương trình đại trà, làm thêm đồ dùng dạy học trên cơ sở tận dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để tăng hiệu quả dạy học cho HS.

Về việc giải nghĩa từ, có thể giải thích nghĩa từ khi cần thiết bằng cách qua vật thật, tranh ảnh, tiếng mẹ đẻ của HS...

Việc đánh giá HS thực hiện theo chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ - BGDĐT ngày 5/5/2006 về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT. Đánh giá kết quả theo Thông tư 32/2009/TT/BGDĐT về việc ban hành quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.

Tăng cường việc sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt là cụm trường. Nên giảm giờ dạy cho GV cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện để đội ngũ này có thời gian kiểm tra, dự giờ, hỗ trợ GV. Tổ chức cam kết, bàn giao chất lượng theo hướng dẫn của Bộ GD&Đ.

Trong các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho học sinh tiểu học, Công nghệ giáo dục là đề tài khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu và áp dụng đạt kết quả tốt tại các địa phương. Chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 được nâng lên rõ rệt ở 18 tỉnh thực hiện năm học 2012- 2013. Năm học 2013- 1014, Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục tiếp tục được áp dụng tại 35 tỉnh.

Thanh Tuấn