Ý nghĩa ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 27/04/2016 | 11:21 | Lượt xem: 498

                             Sống, đâu phải chỉ riêng mình hăng hái

                             Và mọi người phải trái vẫn chung lo

                             Quốc hội: tối cao ý chí dồi dào

                             Đưa dân nước theo phong trào thế giới

                             Hội đồng nhân dân cùng nhau vun xới

                             Tìm ai? Người tiến tới một niềm vui

                             Cả nước thi đua chỉ tiến không lùi

                             Đưa dân nước sớm vào kì đổi mới.

Đoàn Thị Lan Anh