Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ 14 người ứng cử đại biểu quốc hội, 117 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố
Ngày đăng 21/03/2016 | 01:18 | Lượt xem: 327

Sáng 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Duy Thính

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử của Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Bầu cử thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố.

 

Hội nghị nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa 14; nghe báo cáo tình hình và kết quả giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổng hợp ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ra ứng cử và báo cáo tình hình người tự ứng cử. Tiếp đó, hội nghị thảo luận và thỏa thuận danh sách sơ bộ những người  ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14; nghe kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người tự ứng cử. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thành phố cùng các đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016- 2021). 

Ảnh: Duy Thính

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh: mục đích của hội nghị là thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, những người được nhân dân ủy nhiệm thực hiện quyền của họ tại cơ quan quyền lực nhà nước. Do đó, đây phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng diễn đạt, phân tích, tổng hợp, để mang ý chí, nguyện vọng của nhân dân đến các diễn đàn chính trị. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện đúng nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương. Quá trình thảo luận, cần bám sát tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, sức khỏe và độ tuổi. Đồng thời, bám sát định hướng về cơ cấu dự kiến, thành phần, số lượng của Thường trực HĐND thành phố, nhất là điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng lần thứ nhất của Hội đồng Bầu cử quốc gia và kết quả tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

 

Căn cứ thỏa thuận của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thông báo điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự kiến của Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, hội nghị thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại thành phố Hải Phòng gồm 14  người, trong đó, 12 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp như sau: đại biểu nữ là 5 người, bằng 36%; đại biểu tuổi trẻ là 4 người, bằng 29%; đại biểu ngoài Đảng là 3 người, bằng 21%; đại biểu tái cử là 1 người.

 

Chiều 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cùng cấp và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trên địa bàn. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị gồm các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 

Các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử của Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố dự hội nghị.  

Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử HĐND thành phố khóa XV (nhiệm vụ 2016-2021)
Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử HĐND thành phố khóa XV (nhiệm vụ 2016-2021)

Hội nghị nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử của Thường trực HĐND thành phố; báo cáo tình hình và kết quả giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 và tổng hợp ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 và báo cáo tình hình người tự ứng cử. Tiếp đó, hội nghị thảo luận và thỏa thuận danh sách sơ bộ những người  ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15.  

 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) của Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần và số lượng người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 tới 103 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; đồng thời, phân công cán bộ, chuyên viên hướng dẫn, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15.  

 

Sau khi thảo luận, hội nghị nhất trí với dự kiến của Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 ( nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 117  người, trong đó, 116 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp như sau: đại biểu nữ là 43 người,   bằng 37%; đại biểu tuổi trẻ là 20 người, bằng 16 %; đại biểu ngoài Đảng là 16 người, bằng 14%; đại biểu người dân tộc là 1 người, bằng 0,9%; đại biểu tái cử là 33 người.