Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố
Ngày đăng 21/03/2016 | 01:11 | Lượt xem: 372

Ngày 26/02/2016, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, toàn thành phố có 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; tổng số đại biểu được bầu là 69. Quận Ngô Quyền có các phường thuộc đơn vị bầu cử số 2 và số 3:

- Đơn vị bầu cử số 2 được bầu 05 đại biểu gồm 9 phường: Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, máy Tơ, Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Lê Lợi, Gia Viên, Máy Chai;

- Đơn vị bầu cử số 3 được bầu 05 đại biểu gồm 4 phường: Lạch Tray, Đông Khê, Đằng Giang, Đồng Quốc Bình.