Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
Ngày đăng 21/03/2016 | 12:48 | Lượt xem: 300

- Thời gian tổ chức hội nghị cử tri được quy định tại Nghị quyết liên tịch số 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (nếu có), người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20-3-2016 đến ngày 12-4-2016 theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

- Về tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

 

Việc lấy ý kiến của hội nghị nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú thường xuyên do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri.

 

- Về tổ chức hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND: ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương họp với người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp dưới trực tiếp (đối với cấp xã thì mời các Trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện cư trú thường xuyên để hướng dẫn việc tổ chức lấy cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ và ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người tự ứng cử (nếu có), người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

 

Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú thường xuyên do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri.