Ý nghĩa ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 27/04/2016 | 11:21 | Lượt xem: 587
                             Sống, đâu phải chỉ riêng mình hăng hái ...

Quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 11/04/2016 | 02:25 | Lượt xem: 585
Theo quy định của pháp luật, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư...

Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ 14 người ứng cử đại biểu quốc hội, 117 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:18 | Lượt xem: 579
Sáng 16-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bàn giao hồ sơ 136 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:17 | Lượt xem: 586
Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chiều 15-3, Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Uỷ ban Bầu cử thành phố) tổ chức bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản...

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa 14

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:16 | Lượt xem: 615
Chiều 14-3, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố họp kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri, dự kiến chương trình kỳ họp...

Ban chỉ đạo của Thành ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp họp lần thứ 3 Tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 16- 3- 2016

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:14 | Lượt xem: 574
*Hải Phòng có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:11 | Lượt xem: 619
Ngày 26/02/2016, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại...

Nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 21/03/2016 | 01:07 | Lượt xem: 539
Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang được triển khai khẩn trương ở Trung ương và các địa phương.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Ngày đăng 21/03/2016 | 12:48 | Lượt xem: 550
-  Thời gian tổ chức hội nghị cử tri được quy định tại Nghị quyết liên tịch số 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy...